Hướng dẫn tạo danh sách vật tư, hàng hóa

Mô tả

Chức năng này cho phép NSD tạo mới thông tin vật tư/ hàng hóa để lưu vào hệ thống, phục vụ công tác lập hóa đơn và quản lý vật tư/ hàng hóa của đơn vị

Có 2 dạng tạo mới là Tạo mới trực tiếp và Tạo mới bằng cách nhập Danh sách vật tư/hàng hóa từ file Excel

Tạo mới danh sách vật tư, hàng hóa trực tiếp

Bước 1: Chọn menu “Danh mục/ Quản lý vật tư/hàng hóa”, nhấn nút “Tạo mới” để bắt đầu quá trình

Tạo mới vật tư hàng hóa 4 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Bước 2: Nhập các thông tin về hàng hóa mà hệ thống yêu cầu

Tạo mới vật tư hàng hóa 5 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice
Tạo mới vật tư hàng hóa 5 – Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Bước 3: Nhấn nút “Lưu” để hoàn tất quá trình tạo mới vật tư/ hàng hóa

Tạo mới vật tư hàng hóa 6 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice
Tạo mới vật tư hàng hóa 6 – Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Vật tư hàng hóa mới sẽ được hiển thị ở phần quản lý

Tạo mới vật tư hàng hóa 7 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice
Tạo mới vật tư hàng hóa 7 – Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Tạo mới bằng cách import file Excel Danh sách vật tư/hàng hóa

Bước 1: Nhấn vào nút Nhập hàng hóa -> Chọn Tải file mẫu để lấy mẫu điền thông tin hàng hóa. Mẫu này là mẫu quy định của hệ thống, bắt buộc phải nhập theo đúng mẫu. NSD điền đầy đủ các thông tin của hàng hóa và Save lại.

Tạo mới vật tư hàng hóa 8 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Bước 2: NSD điền đầy đủ các thông tin của hàng hóa  và Save lại.

Tạo mới vật tư hàng hóa 9 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Bước 3: Nhấn vào nút Nhập khách hàng -> Chọn file Excel.

Tạo mới vật tư hàng hóa 10 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Chọn đến file Excel đã nhập ở bước trên khi hệ thống hiển thị trình chọn file – > OPEN

Tạo mới vật tư hàng hóa 11 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng sau khi tạo mới

Tạo mới vật tư hàng hóa 3 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice

Hướng dẫn tạo danh sách vật tư, hàng hóa
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *