Cấu hình, cài đặt gửi email hóa đơn cho người mua

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình email để gửi cho người mua. VNIs đề xuất khách hàng nên sử dụng một địa chỉ email riêng biệt chuyên để gửi hóa đơn mà không dùng sử dụng cho mục đích khác. Việc này sẽ thuận tiện hơn cho công tác tra cứu hóa đơn đã gửi trong tương lai.

Bước 1: Chọn cấu hình SMTP gửi Email

Cấu hình email gửi hóa đơn 1

Màn hình cấu hình Email

Cấu hình email gửi hóa đơn 2 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

Bước 2: Nhập các thông số cần sửa

Cấu hình email gửi hóa đơn 3 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

Các tham số có nội dung:

  • SMTP From: Địa chỉ Email gửi đi (From)
  • SMTP From Name: Tiêu đề Email gửi đi
  • SMTP host: Địa chỉ host SMTP của email. Tùy thuộc vào nền tảng của địa chỉ Email sử dụng. (VD với email sử dụng nền tảng của GOOGLE thì cấu hình: smtp.gmail.com)
  • SMTP socket: Cấu hình bảo mật với 1 là có bảo mật – 0 là không bảo mật
  • SMTP port: Cổng kết nối. Tương ứng với địa chỉ host của Email (VD Port của email nền tảng GOOGLE là 465)
  • SMTP Authentication: Dùng phương thức xác thực SSL. YES là có và NO là không
  • SMTP User Name: Tên đăng nhập địa chỉ Email gửi đi
  • SMTP Password: Mật khẩu địa chỉ Email gửi đi
  • Cấu hình gửi Email tự động: Sau khi ký hệ thống sẽ tự động gửi Email đến khách hang. Với 1 là có và 0 không

Sau khi hoàn thành, cấu hình email sẽ có dạng như sau:

Cấu hình email gửi hóa đơn 4 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

Bước 3: Mở cho phép truy cập email từ liên kết không tin cậy trên địa chỉ Email gửi đi

Cấu hình email gửi hóa đơn 5 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

Cấu hình email gửi hóa đơn 6 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

Cấu hình email gửi hóa đơn 7 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

Đối với những tài khoản Email sử dụng bảo mật 2 bước, cần phải tắt phương thức bảo mật đó thì mới gửi được Email từ trên hệ thống HDDT. Các bước tắt bảo mật 2 bước như sau:

Mở Tài khoản Google của bạn

Cấu hình email gửi hóa đơn 8 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

Cấu hình email gửi hóa đơn 8 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

Tắt xác minh 2 bước

Cấu hình email gửi hóa đơn 10 - Phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invocie

 

 

 

 

Cấu hình, cài đặt gửi email hóa đơn cho người mua
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *