Hướng dẫn lập báo cáo BC26 với hóa đơn điện tử

Chức năng này cho phép người sử dụng lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC), hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử VN-Invoice sẽ tự động hỗ trợ tính toán số lượng hóa đơn để đưa lên báo cáo. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chọn menu “Báo cáo/Danh sách báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)” -> Lập báo cáo

Hướng dẫn lập báo cáo bc26 1

Bước 2: Chọn hình thức nộp báo cáo: Kỳ quý hoặc Kỳ tháng, nhập thông tin về kỳ (quý hoặc tháng; năm) ở hộp thoại bên cạnh

Hướng dẫn lập báo cáo bc26 2

Bước 3: Nhấn nút “Lập báo cáo” để đi vào màn hình chi tiết

Hướng dẫn lập báo cáo bc26 3

Bước 4: Ở màn hình chi tiết, nếu báo cáo là Kỳ báo cáo cuối cùng hoặc Báo cáo chuyển địa điểm thì NSD cần chọn vào loại báo cáo tương ứng trên màn hình

Hướng dẫn lập báo cáo bc26 4

Bước 5: Kiểm tra thông tin về tình hình sử dụng hóa đơn ở các dòng chi tiết phía dưới, hệ thống tự động tính toán và đưa số lượng này vào báo cáo

Hướng dẫn lập báo cáo bc26 5

Bước 6: Nếu trong trường hợp báo cáo thiếu hóa đơn, chọn thêm loại hóa đơn ở màn hình chi tiết

Hướng dẫn lập báo cáo bc26 6

Bước 7: Nhấn nút “Ghi” để hoàn tất quá trình lập báo cáo

Hướng dẫn lập báo cáo bc26 7

Kết quả báo cáo sẽ được hiển thị ở màn hình Danh sách BC 26 / AC

Hướng dẫn lập báo cáo bc26 8

Sử dụng các nút chức năng:

1: Xem báo cáo

2: Xóa báo cáo

3: Kết xuất file XML để phục vụ nộp lên Cơ Quan Thuế

https://vninvoice.vn

Hướng dẫn lập báo cáo BC26 với hóa đơn điện tử
3 (60%) 3 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *