Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Xi măng được thành lập ngày 01/4/1980. Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng được thành lập để quản lý các nhà máy xi măng trong cả nước. Hiện VICEM có 10 nhà máy sản xuất Xi măng với 16 dây chuyền sản xuất, công xuất 20 triệu tấn Clinker và gần 30 triệu tấn xi măng/năm.

Với quy mô lớn như vậy, trình quản lý hóa đơn tại VICEM và các công ty con khá phức tạp. Tuy nhiên với sự tư vấn của VNIs trong quá trình triển khai, điều chỉnh nghiệp vụ, 9/10 đơn vị đã áp dụng thành công giải pháp hóa đơn điện tử VN-Invoice ngành xi măng.

Đây là bước tiền đề quan trọng cho sự hợp tác tốt đẹp giữa Tổng công ty VICEM và Công ty cổ phần hóa đơn điện tử VN-Invoice trong tương lai.

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Rate this post