Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC là một trong những đơn vị bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Với quy mô hoạt động trải rộng trên nhiều mảng thuộc lĩnh vực bảo hiểm như: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm xe cộ … hàng ngày, MIC phải xử lý một lượng dữ liệu hóa đơn, chứng từ khổng lồ.

Trước kia, gần như tất cả những công việc này đều thực hiện rất thủ công, dẫn đến sai sót về dữ liệu là việc thường xuyên xảy ra. Bằng việc triển khai sản phẩm Hóa đơn điện tử VN-Invoice của VNIs, tất cả các thông tin hóa đơn, chứng từ của MIC đã có thể đồng bộ trong thời gian ngắn, chính xác và bảo mật tuyệt đối.

Do là một đơn vị lớn, loại hình kinh doanh đặc thù nên MIC đã đặt những yêu cầu rất cao về yếu tố bảo mật, chính xác, tích hợp sâu với hệ thông ERP hiện có, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được nhà nước ban hành. Do đó, trong quá trình hợp tác, triển khai, MIC đã nhận được sự tham vấn, góp ý rất nhiều về mặt nghiệp vụ, chính sách, kỹ thuật từ các chuyên gia của VNIs.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội – MIC
Rate this post