Học viện Tài chính

Phần mềm Hóa đơn điện tử VN-Invoice mà Học viện Tài chính đang triển khai đã ghóp phần rất lớn vào việc nâng cao hiệu quả trong công việc của nhà trường. Bên cạnh đó, phần mềm rất thân thiện với người sử dụng. Chúng tôi rất vui khi được phối hợp làm việc với công ty Giải pháp Hóa đơn điện tử Việt Nam để hoàn thiện đề án này.

Học viện Tài chính
Rate this post