Công ty TNHH Bayer Việt Nam

Công ty TNHH Bayer Việt Nam thuộc Tập đoàn Bayer đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 trong nhiều lĩnh vực bao gồm dược phẩm, khoa học cây trồng, thuốc thú y. Là một doanh nghiệp quốc tế với phạm vi hoạt động rộng, quy trình kinh doanh, xuất nhập hàng hóa phức tạp, công ty Bayer có những tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe về nghiệp vụ hóa đơn, quản lý chứng từ; Mọi chi tiết, giấy tờ không chỉ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo pháp luật về Thuế và Kế toán Việt Nam mà còn phải phù hợp với đặc thù hoạt động của công ty, tiêu chuẩn của Tập đoàn Bayer quốc tế.

Bằng sự hợp tác triển khai Phần mềm Hóa đơn điện tử VN-Invoice tại doanh nghiệp, Bayer Việt Nam đã xử lý được triệt để các vấn đề còn tồn tại khi đơn vị còn sử dụng hóa đơn giấy như: thời gian xử lý lâu, dễ xảy ra sai sót, tốn nhiều nguồn lực cho việc lập báo cáo với cơ quan thuế, tập đoàn mẹ …

Với sự hợp tác này, Bayer Việt Nam đã khẳng định sự tín nhiệm, tin tưởng vào VNIs như một địa chỉ uy tín để doanh nghiệp có thể đặt trọn sự tin tưởng trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ hóa đơn của mình.

Công ty TNHH Bayer Việt Nam
Rate this post