Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68-2019-TT-BTC
Thông tư 68-2019-TT-BTC (Nguồn: Internet)

Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử. Do hiện tại đang trong thời gian chuyển tiếp, nhiều đơn vị khá bối rối trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử với một số thắc mắc chú yếu bao gồm:

  • Ngày lập và ngày ký hóa đơn được áp dụng theo thông tư 68/2019/TT-BTC hay thông tư 32/2011/TT-BTC?
  • Trong trường hợp nào áp dụng doanh nghiệp áp dụng theo thông tư 68 trường hợp nào nào áp dụng theo thông tư 32?
  • Hóa đơn điện tử có cần hiển thị ngày ký và ngày lập trùng nhau không ?

Để giải đáp cho các câu hỏi này, VNIs xin trả lời như sau:

Hiện tại hóa đơn điện tử áp dụng theo thông tư 68/2019/TT-BTC hay thông tư 32/2011/TT-BTC?

Trích khoản 3 điều 26 của Thông tư 68:

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.

=> Điều này có nghĩa thời điểm hiện tại các doanh nghiệp vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Xem thêm:

Hiện tại doanh nghiệp đã phải áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP hay chưa ?

Trích khoản 2 điều 27 của Thông tư 68:

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

=> Thời điểm hiện tại Cục Công Nghệ Thông Tin Của TCT đang chuẩn bị hạ tầng để đáp ứng được việc triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, theo thông tin VNIs được biết trong quá trình trao đổi cùng Cục Thuế TP. Hà Nội thì hạ tầng hiện tại của CQT chưa thể đáp ứng việc này và dự kiến đến cuối năm 2020 mới sẵn sàng

Vấn đề ngày ký và ngày lập trên hóa đơn điện tử

Ngày ký và ngày lập trên hóa đơn chưa áp dụng theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC được vì hiện tại đang theo Nghị Định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 32/2011/TT-BTC không có quy định về việc bắt buộc phải có ngày ký trên hóa đơn hoặc ngày lập và ngày ký trên hóa đơn khác nhau là không hợp lệ.

=> Như vậy hiện tại văn bản pháp lý hiện hành không có quy định về việc này, trong các văn bản đã ban hành TCT và BTC cũng không nói là không được, chỉ có 1 số Cục Thuế địa phương ban hành văn bản áp dụng cho địa bàn ở nơi đó áp dụng.

Với các phân tích trên đây, CTCP Giải pháp hóa đơn điện tử Việt Nam (VNIs) hi vọng đã gỡ rối được phần nào các khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình triển khai và sử dụng.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Số điện thoại: 0936378766

Email:  sales@vninvoice.vn

Hà Nội: Tầng 3 – Tòa nhà Reeco, Số 98 Hoàng Ngân – Cầu Giấy – Hà Nội

Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *